The Invitation

Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet.

Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of je het aandurft

oog in oog te staan met de verlangens van je hart.

Het interesseert me niet hoe oud je bent,

maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de Liefde,

omwille van je dromen,

omwille van het avontuur dat Leven heet. 

 

Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden.

Waar het om gaat is of je ooit tot in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen.

En of de verraderlijkheden en beproevingen van het leen

je juist  ontvankelijk hebben gemaakt,

of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.

Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of die van jezelf,

kunt laten zijn voor wat het is,

zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen,

te laten verdwijnen of vast te houden.

 

Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne en de jouwe,

of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase van top tot teen,

zonder je in te houden  of door op je hoede te zijn, realistisch of rationeel te zijn,

zonder je te laten afremmen

door herinnering aan beperkingen vanuit je menselijk bestaan.

 

Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet.

Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen

om trouw te kunnen blijven aan jezelf,

of je het aankunt om voor een verrader te worden uitgemaakt

om verschoond te blijven van verraad vanuit je eigen ziel.

Geef me een bewijs van je trouw,

opdat ik zal weten dat je vertrouwen waardig bent.

 

Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is iedere dag niet even mooi?

En is het leven zelf voor jou de Bron van waaruit jij je levenskracht kunt putten?

Kun jij leven met fouten, zwakheden en  kwetsbaarheid, die van jou en mij,

en toch aan de rand van een meer staan

en luidkeels tegen het zilver van de volle maan roepen;

“YES!”

 

Ik hoef niet te weten waar je woont of hoeveel geld je hebt.

Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen

om een nacht vol wanhoop,

tot in het diepst van je ziel gekwetst,

op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden

voor je kinderen en anderen.

Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je gekomen bent.

Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid

bereid bent met mij door het vuur te gaan.

 

Het gaat er mij niet om waar,

wat en met wie je hebt gestudeerd.

Voor mij is het van groot belang van jou te horen welke

innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is,

als al het andere om je heen is weggevallen.

Of jij alleen kunt zijn met jezelf.

En of je het werkelijk goed hebt met jezelf

wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.

 

 

 

Als het bordje Glimlach

voor de ingang hangt,

is de tuin niet te bezoeken.

Designed by Ed&Loes