Wat doet liefde?

Vlak voordat er maatregelen werden getroffen tegen het coronavirus nam ik na zeer lange tijd weer eens deel aan een Opstellingendag Systemisch werken. Deze keer als deelnemer zonder thema, maar met een aantal vragen voor mijzelf: Hoe kan ik meebewegen in de groep? Voor welke rol of persoon word ik gevraagd? Wat betekent dit voor mij?

 

Het was een grote groep, zo’n dertig mensen. Zes van hen hadden een thema. Verschillende rollen werden gespeeld en doorvoeld. In de tweede sessie werd ik gevraagd voor de rol ‘het onvervulde verlangen van de vader’. Hoe voelt dat als het leven van een vader een geheel andere kant opgaat dan hij wenst? “Ik wil weg hier”, zei ik tegen de trainer en keek naar buiten. Daar moet ik zijn, de weide wereld intrekken zonder verplichtingen. Maar de ziel bepaalt uiteindelijk welke weg ik te gaan heb. Liefde zorgt ervoor dat ik die weg ga. Of ik wil of niet. 

 

Samen met een andere vrouw werd ik gevraagd om achter een jonge vrouw, die zich niet gewenst voelde op deze wereld, te staan om haar liefdevolle veiligheid te bieden. Daarna kwamen een jong echtpaar naast de trainer zitten met als thema: wij hebben allebei verschillende normen en waarden die wij onze kinderen mee willen geven; het lukt niet om dit samen te voegen. Het werd druk op de representantenvloer: twee mensen voor henzelf, drie voor de normen en waarden die ze inzetten, twee kinderen. 

“Wat ontbreekt nu nog?” vroeg de trainer quasi onschuldig. Juist. Liefde. 

“Zoek iemand voor de Liefde.”

De prachtige, jonge vrouw wees direct naar mij en vroeg aan haar partner of hij het ermee eens was. Met kloppend hart liep ik, in de hoedanigheid van Liefde, naar de andere representanten. 

“Ga eerst maar zitten”, zei de trainer, “en keer naar binnen. Voel van binnenuit waar jij wilt staan of je wilt verplaatsen.” Na even te hebben gezeten, liep ik om de groep representanten heen en probeerde een ingang te vinden maar vond die niet. Op het moment dat de twee kinderen bij elkaar werden gezet, verademde ik. 

“Wat voel je?” vroeg de trainer aan mij. 

“Een enorme opluchting dat die twee weer bij elkaar zijn.”

Ik wilde verder lopen maar voelde veel weerstand. Daarop bleef ik, de Liefde, staan. 

“Hoe is het met de Liefde?” 

“Het stroomt niet”, zei ik. “Ik voel veel blokkades.” 

Het werd duidelijk dat deze twee mensen erg veel op hun bordje hebben genomen, drukke banen, buitenshuis bezigheden, kinderen enzovoort, waardoor zij uit elkaar dreigden te groeien. Er was geen tijd en aandacht voor de Liefde.

Mijn optreden hield mij lange tijd bezig. Had ik het goed gedaan? Had ik het anders moeten doen? Het antwoord weet ik. Dit is het. Het is niet anders. Want, wat doet Liefde? Liefde verbindt en opent onze ogen. Liefde is vertrouwen dat wat er gebeurt in ons leven volkomen juist is. Liefde maakt dat we kalm aanvaarden wat er op ons pad komt.

 

Nu wij geconfronteerd worden met het coronavirus, waartegen maatregelen getroffen worden, zie ik dat het wellicht een weldaad is voor dit jonge echtpaar. Kinderen thuis van school, lege agenda’s en misschien wel allebei of één van de twee thuis werken? Zou het kunnen zijn dat er dan meer aandacht is voor elkaar en dat de Liefde weer gaat stromen?

 

In deze tijd van verandering en transformatie worden we geconfronteerd met onszelf. Laten we ons beïnvloeden door de angst voor het virus en door de maatregelen die ons worden opgelegd? De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Angst staat tegenover Liefde. Zijn we in staat om door de angst te gaan en Liefde te voelen? Wanneer ik in de ogen van mijn grote Liefde kijk, beneemt dat voor even mijn adem. Zo machtig kan het gevoel van Liefde zijn. 

 

Met Liefde kijk ik naar mijn tuin. De natuur die haar eigen gang gaat en zich door niets en niemand laat tegenhouden. Daar bén ik, voel dat ik één ben met de tuin en dat mijn Liefde stroomt voor de tere knoppen en het gras dat groeit. Onze kwetsbaarheid komt bovendrijven, wanneer we ons realiseren dat wat we al die tijd als vanzelfsprekend hebben ervaren, in een oogwenk voorbij kan gaan. Hoe goed heb je het met jezelf? Zonder alle plichten, verantwoordelijkheden en entertainment aan de buitenkant? Geniet vanuit de binnenkant en voel met je hart dat je één bent met jezelf. Als de Liefde stroomt, krijg je een heldere kijk op de wereld. Precies zoals het is.

 

Wij Zijn Liefde!

 

April 2020

 

 

 

 

Als het bordje Glimlach

voor de ingang hangt,

is de tuin niet te bezoeken.

Designed by Ed&Loes