nieuws


7 juli 2020

Een luisterend oor

 

Afgelopen 30 juni verzorgde ik een workshop bij de politie in Apeldoorn. De deelnemers aan de besloten bijeenkomst hebben naast hun gewone politiewerk een neventaak als coach. Zij ondersteunen collegae die vanwege een burn-out, post traumatische stress of andere oorzaken hun werk niet meer goed kunnen doen. Sommige van hen hebben zelf ervaring met een burn-out. 

 

Vanuit mijn eigen burn-outervaring – beschreven in ‘Held op geitenwollen sokken’ – vertelde ik over mijn bewustwordingsprocessen. Hiertoe citeerde ik enkele passages uit mijn boek. Ik lichtte toe waar een collega die in een burn-out zit mee geholpen is. Daarvoor is niet één handelswijze de beste, aangezien iedere persoon weer iets anders nodig heeft. Aan mijn publiek legde ik diverse vragen voor, zoals: Heb je ervaren dat iemand tegenover je een emotie toonde waar je geen raad mee wist? Of: Hoe belangrijk is het voor jou om de regels op te volgen die jou zijn opgedragen?

De interactie met de deelnemers was levendig en empathisch en mijn verhaal riep diverse vragen op. Op de vraag wat een coach voor mij had kunnen betekenen, antwoordde ik: ‘Een luisterend oor zonder dat direct de druk weer wordt opgevoerd. Ik wilde in een veilige situatie gehoord worden en liefst ook begrepen.’ 

 

 

Uit de feedback kwam naar voren dat de coaches de workshop bijzonder leerzaam vonden. Het feit dat er over emoties werd gesproken, het laten zien en het benoemen ervan was voor velen een heilzame (h)erkenning.  

 

 

De natuur heeft geen haast

 

en toch komt alles af

 

Designed by Ed&Loes